Author Archive

รายการสาธุประดิษฐ์ PSI Channel ถ่ายทำที่ รร.ปลาปากวิทยา

รายการสาธุประดิษฐ์ PSI Channel สาระดี 24 ชั่วโมง (จานดำ) ได้มาถ่ายทำที่โรงเรียนปลาปากวิทยาของเรา มี 3 ตอน สามารถรับชมได้ในวันอังคารนี้ เวลา 19.30-20.00 น. เตรียมรับชมกันได้เลยครับ

ตารางออกอากาศดังนี้
26 กรกฎาคม ตอน สาธุ..ท่อระบายน้ำในนาข้าวเ​ลือกระดับน้ำได้ ดูวิดีโอกดที่นี่
รร.ปลาปากวิทยา จ.นครพนม
เดือนสิงหาคม
2 สิงหาคม ตอน สาธุ..เครื่องเกี่ยวหญ้าและ​ตอซังข้าว
รร.ปลาปากวิทยา จ.นครพนม
9 สิงหาคม ตอน สาธุ..เครื่องถอนหญ้าในนาข้​าว
รร.ปลาปากวิทยา จ.นครพนม
รายการสาธุประดิษฐ์
ทุกคืนวันอังคาร 19.30-20.00 ทาง PSI Channel สาระดี 24 ชั่วโมง (จานดำ)
www.facebook.com/plapakwittaya เฟสบุคโรงเรียนปลาปากวิทยา

สงกรานต์ อำเภอปลาปาก ปี 2554

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอปลาปาก ประจำปี 2554
สงกรานต์ปีนี้ยังคงความสนุก เหมือนเดิมขอให้มีทุกปีนะครับ ผมมีรูปภาพ และไฟล์วิดีโอบรรยากาสงานสงกรานต์ปลาปาก 2554 มาฝาก ด้วยครับ ดูทีนี่ครับ

สงกรานต์ปลาปาก ปี 2553

สงกรานต์ อำเภอปลาปาก ปี 2553 ภาพถ่าย และไฟล์วิดีโอบรรยากาศ งานประเพณีสงกรานต์ ที่อำเภอปลาปาก ปีนี้จัดได้ยิงใหญ่ และเป็นความโชคดีที่ฝนไม่ตกเหมือนปีที่ผ่านมา ทำให้การเล่นสงกรานต์ได้สนุก

บรรยากาศในงานครั้งนี้ ชมได้ที่นี่ครับ