เรื่องทั่วไป

อุทยาน ร.2 อัมพวา รูปสวยๆ แผนที่

อุทยาน ร.2 หรือ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 11 ไร่ บริเวณที่ก่อสร้าง อุทยาน ร.2 นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย ซึ่งที่บริเวณนี้มี ความสำคัญเพราะเป็นที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2

ภายใน อุทยาน ร.2 มีสิ่งที่น่าสนใจ มีเรือนไทยหมู่ 5 หลัง ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 4 หลัง จัดแสดงศิลปะวัตถุในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เครื่องใช้ส่วนพระองค์ของ ร.2 เช่น พระแท่นบรรทมศิลปะจีน

ขอเชิญเที่ยวงาน “ประเพณีสงกรานต์รวมใจ ไทปลาปาก”

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี “ประเพณีสงกรานต์รวมใจ ไทปลาปาก”
ซึ่งจัดขื้นเป็นประจำในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี งานจัดขึ้นโดยการร่วมแรงร่วมใจของชาวอำเภอปลาปากกับหน่วยงานราชการ
Songkran Tradition Dance. in Plapak the district. Nakhon Phanom Province.
We are looking for ladies who are interested to dance with westhen men. We will provide free transport from BKK. To Ampher Prapak and back to BKK as weel as meals and accomodation.Everyone is invited although you already have your [...]

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาว อำเภอปลาปาก

พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของชาวอำเภอปลาปาก
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญ ได้จัดขึ้นและถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชู พระพุทธศาสนาส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในวันเพ็ญเดือน 8

วันอาสาฬหบูชา หรือวัน เข้าพรรษาซึ่งเป็นวันกำหนดให้พระภิกษุทุกรูปทั้งที่บวชใหม่และบวชมาหลายพรรษาต้องอยู่ประจำ ในวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน