ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก ประเทศลาว

ท่องเที่ยวแขวงจำปาสัก ประเทศลาว
เป็นแหล่งท่องเทียวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งครับ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว
 
เก็บภาพสวยๆ มาฝาก บรรยกาศเย็นสบาย ธรรมชาติของประเทศลาวอุดมสมบูรณ์มาก งบประมาณในการเดินทางไม่สูงมากนัก คนที่ชอบท่องเทียวชมธรรมชาติ ต้องหาโอกาศไป อีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่น่าสนใจ คือ เวียงจันทร์ สวยงามแท้  ชมภาพทั้งหมดที่นี่