แนะนำ

Homestay is situated โฮมสเตย์ แบบธรรมชาติ

Homestay is situated โฮมสเตย์ แบบธรรมชาติ

โฮมเสตย์ฐานตะวัน…TING TONG FARM หนึ่งเดียวในจังหวัดนครพนม ลักษณะเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากๆ  และยึดหลักการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระท่อมหลังเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่น รายล้อมไปด้วยต้นไม้ มีฟาร์มเลี้ยงวัว บ่อเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง มีเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่

Welcome to Ting Tong Family Farm as our friends like to call it. Home of John Kirton and Wiraphan (Wi) Dejphongha amongst many other children and workers. Our homestay is situated in Nakhon Phanom which is in [...]