ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอปลาปากและโรงเรียนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ พี่พาน้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ “วันเด็ก”

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดนครพนมให้แก่เด็กๆ
ระหว่างวันที่ 6 ถึง 16 มกราคม 2553 ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมต่างๆในโครงการแบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน ดังนี้
รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 9.00น.- 12 .00 น.
รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00น. – 16.00น.
ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมโครงการ ในรอบเช้าหรือรอบบ่ายได้ตามความประสงค์
โรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด หรือแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม หรือ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 083-3465646 , 085-0052649
e-mail : mod.freem@hotmail.com   หรือ สอบถามได้ที่เว็บบอร์ด ลิ้งค์นี่

วิธีการแจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิง แจ้งได้ทุกขนส่งทั่วประเทศ

กรมการขนส่งทางบก ประกาศให้รถเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง
แจ้งเปลี่ยนเชื้อเพลิง
แจ้งเปลี่ยนได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไม่จำกัดพื้นที่ เผยไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนรถก็ได้ เตรียมเปิดบริการวันเสาร์ ในเขตกทม. เริ่ม 26 ก.ค. นี้ เป็นต้นไป

อ่านต่อทั้งหมด »

วันครู ประวัติวันครู

ในปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และประชาชน กรรมการอำนวยการ คุรุสภากิตติมศักดิ์ ในสมัยนั้นได้กล่าวคำ ปราศรัยต่อที่ ประชุมครูทั่วประเทศ และ ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากครู เป็นผู้มีบุญคุณและ เป็นผู้ให้แสงสว่าง ในชีวิตของเราทั้งหลาย ครูจึงควรมี สักวัน ในวันหนึ่งสำหรับให้ บรรดาลูกศิษย์ ทั้งหลาย ได้มีโอกาส แสดงความเคารพสักการะ จะเห็นว่าในวันสำคัญ อื่นๆเช่น วันขึ้นปีใหม่ และ วันสงกรานต์ พวกเราก็ จะแสดงความเคารพสักการะ ต่อญาติๆ ทั้งที่มีชีวิตอยู่ และ ที่เสียชีวิตไปแล้ว และ ยังมีการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้ญาติผู้ล่วงลับ ไปแล้วอีกด้วย และเนื่องจากครู ของเรา มีบทบาทสำคัญ ถัดจากบิดามารดา ข้าพเจ้าจึงใคร่ ที่ จะเสนอความคิด นี้ต่อที่ประชุมนี้ และ ขอร้อง ให้พวกท่าน ไปพิจารณา ในหลักการ หวังว่าทุกคน คงจะไม่ขัดข้อง
plapak

อ่านต่อทั้งหมด »