หลวงพ่อทวด ประวัติหลวงปู่ทวด เหรียญหลวงปู่ทวด ภาพถ่ายหลวงปู่ทวด

หลวงพ่อทวด หรือ หลวงปู่ทวด
เมื่อหลายร้อยปีมาแล้วหัวเมืองทางภาคใต้ของประเทศไทยเล่าลือกันมาว่า ทุกๆ สมัย เกิดมีพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จ ๔ องค์ด้วยกัน คือ
๑. สมเด็จเจ้าเกาะยอ
๒. สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่
๓. สมเด็จเจ้าจอมทอง
๔. สมเด็จเจ้าพะโคะ
ชมเหรียญหลวงปู่ทวด ที่นี่