วันครู ประวัติวันครู

ในปี พ.ศ. 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และประชาชน กรรมการอำนวยการ คุรุสภากิตติมศักดิ์ ในสมัยนั้นได้กล่าวคำ ปราศรัยต่อที่ ประชุมครูทั่วประเทศ และ ได้เสนอแนะว่า เนื่องจากครู เป็นผู้มีบุญคุณและ เป็นผู้ให้แสงสว่าง ในชีวิตของเราทั้งหลาย ครูจึงควรมี สักวัน ในวันหนึ่งสำหรับให้ บรรดาลูกศิษย์ ทั้งหลาย ได้มีโอกาส แสดงความเคารพสักการะ จะเห็นว่าในวันสำคัญ อื่นๆเช่น วันขึ้นปีใหม่ และ วันสงกรานต์ พวกเราก็ จะแสดงความเคารพสักการะ ต่อญาติๆ ทั้งที่มีชีวิตอยู่ และ ที่เสียชีวิตไปแล้ว และ ยังมีการทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้ญาติผู้ล่วงลับ ไปแล้วอีกด้วย และเนื่องจากครู ของเรา มีบทบาทสำคัญ ถัดจากบิดามารดา ข้าพเจ้าจึงใคร่ ที่ จะเสนอความคิด นี้ต่อที่ประชุมนี้ และ ขอร้อง ให้พวกท่าน ไปพิจารณา ในหลักการ [...]